Startbild StatNord 

Nordisk gränsregional statistikdatabas, StatNord

I StatNord finner du harmoniserad regional statistik om befolkning, sysselsättning och lönesummor i Norden. Arbetskraftens rörlighet mellan länder och regioner visas med statistik över gränspendling och flyttningar. Fokus är lagt på statistik som beskriver förutsättningar för tillväxt i gränsregioner. StatNord skall ge stöd till det gränsöverskridande samarbetet. För bra underbyggda beslut, t.ex. sådana som kan minska gränshinder, behöver beslutsfattarna känna till förhållandena från båda sidor gränsen.

På grund av finansieringsläget uppdateras inte denna sida i dagsläget. Uppdaterade siffror gällande gränsregional statistik mellan Sverige och Danmark hittas på www.orestat.se och mellan Sverige och Norge på www.vgregion.se/statistikdatabas . För mer information kontakta gärna respektive lands kontaktperson.

Samarbetspartners


Danmarks statistik Statistikcentralen i Norge Statistiska centralbyrån

SCB +46 19 17 60 00 scb@scb.se || Statistisk sentralbyrå +47 21 09 00 00 ssb@ssb.no || Danmarks Statistik +45 39 17 39 17 dst@dst.dk || Kontakta oss